Reference opremanja poslovnih prostora

 

Erste & Steirmärkishe bank d.d. – sve poslovnice u RH

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb

Porsche Croatia d.o.o.

EUROGRAM Nekretnine d.o.o. – sve poslovnice u RH

Jadransko osiguranje d.d.

Koncern AGRAM d.o.o. sve poslovnice u RH, poslovnica Sarajevo, poslovnica Livno (BiH)

EURODAUS d.d. – sve poslovnice u RH

Croatia tehnički pregledi d.o.o. Zagreb

Valamar Riviera d.d. Poreč

Pleso prijevoz d.o.o. Zagreb

Tomić & Co. d.o.o. Zagreb

Konel d.o.o. Cavtat

MBU d.o.o. Zagreb

Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. Zagreb

Parting d.o.o. Zagreb

Diners Club Adriatic d.d. Teslina, Zagreb

Opremanje prodajnih salona – PORSCHE CROATIA d.o.o.

Tehnološko razvojni centar Bjelovar, GRAD BJELOVAR

Prodavaonica Velpro – Zadar, KONZUM d.d.

AGROFRUCTUS d.o.o.

Učenički dom, Bjelovar

Opća bolnica, Bjelovar

Opća županijska bolnica, Požega

Lovački dom Peski Đurđevac, Hrvatske šume d.o.o.

Samostan duhovni centar, Karmel Sv. Ilije, Zidine, BiH

Hrvatska matica iseljenika, Zagreb

NIL d.o.o. Zagreb

Remuš d.o.o. Bjelovar

Bašić – Montaža i trgovina d.o.o. Bjelovar

Institut za sjemenarstvo i rasadničarstvo Osijek

Hrvatski konjički pool Zagreb

Informativni centar Bjelovar

Poslovni park Bjelovar

Salon automobila Citroen Koprivnica

Termoplin d.o.o. Bjelovar

Feroterm d.o.o. Zagreb