ured / operative

Modularni stolovi omogućuju klijentu prilagodbu
ureda ovisno o operativnim potrebama sektora koji
se oprema. Stolovi su projetirani na način da
korisniku maksimalno olakšaju organizaciju i korištenje
ureda što omogućuje maksimalnu efikasnost.