hotelska soba / standard

Ugođaj prirode i ljepote Mediterana postignut je
korištenjem materijala koji simuliraju prirodno drvo
te integracijom svetlosnih efekata u namještaj.