ured / executive

Kvalitetni materijali, masivno drvo i fina dorada
detalja ured čini mjestom na kojem će klijent
jednako uspješno aktivno raditi i držati kraće
sastanke i prezentacije.