hotelska soba / classic

Spoj jasnih linija i svijetlih boja klasičan dizajn i izradu
spajaju s potrebama mediteranskog hotela.